Dzielnica policyjna w okresie okupacji

DZIELNICA POLICYJNA W OKRESIE OKUPACJI

W pierwszych tygodniach okupacji w al. Szucha zainstalowały się urzędy niemieckiej policji politycznej, kryminalnej i porządkowej na obszar dystryktu warszawskiego, a okoliczne budynki zajęto na potrzeby policji i SS oraz na mieszkania dla funkcjonariuszy niemieckich. Budynek Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przy al. Szucha 25 oddano policji bezpieczeństwa, a w sąsiednim gmachu Najwyższej Izby Kontroli Państwa przy Szucha 23 zorganizowano Komendę Policji Porządkowej (Orpo) i Komendę Żandarmerii. Przy al. Szucha mieścił się też komisariat policji, niemieckie ambulatorium lekarskie, a w pobliżu pl. Na Rozdrożu kasyno (dawne kasyno garnizonowe). Okoliczne budynki zajęto na potrzeby policji i SS oraz na mieszkania dla funkcjonariuszy niemieckich. Na całym obszarze utworzono dzielnicę policyjną, którą na początku 1940 zamknięto dla ludności polskiej, a w 1943 całkowicie odgrodzono od reszty miasta zasiekami, tzw. kozłami hiszpańskimi. W 1941 przemianowano al. Szucha na Strasse der Polizei (ulica Policyjna).

aleja szucha zostła przemianowana przez władze niemieckie w 1941 roku na strasse der polize - ulica policyjna

Picture 1 of 3